Erol Erbaş | İnsan

Yayınlar

İnsanın Andaki Yaşantı Verileri

“Buradaki yayınlar Sn. Erol Erbaş’ın o günkü yaşantısına göre söylenmiş sözleri içerir. İnsan her an yenilendiği, ürettiği, genişlediği, müspetlediği, yaşantısını her an geliştirdiği için ve ileride insan yaşantısı daha da zenginleşeceğinden; sözler yaşantıya göre yenilenir ve anlam kazanır.”

Bugün bir dakika olsun kendinizi düşündünüz mü?

Kendinden Güçlen

2023

“İnsanın temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için ilk önce yapması gereken, istek ve arzularının kaynağına inip kendisiyle tanışmaktır.”

Toplumda şahsımızla, ailemizle, sosyal grubumuzla bir var olma mücadelesi içerisindeyiz hepimiz. Kendi kendimizi kabul ettirebilmek için yaşıyoruz. Tüm hareketlerimizin, konuşmalarımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin tabanına baktığımızda, sürekli bizi zorlayan bu isteğimizi buluruz. İsteriz ki herkes bizi beğensin, bizi sevsin, bize saygı duysun, bizi takdir etsin, bizi anlasın. Kısacası, kabul edilmektir bu hayattaki amacımız. Hem de saygıyla kabul edilmek. Peki ama biz kendi kendimizi ne kadar kabul ediyoruz ki başkalarından bizleri kabul etmelerini bekliyoruz?

“Anını yaşa, kendini yaşa”, “Oku - Okut, Yaşa - Yaşat”

Kendinden Güçlenenlerin
Yaşantı Hâlleri

2023

Dışa dönük yaşayanlar bunalımdalar. Biz, içe dönük yaşama sanatını ortaya koyacağız. Doğal hâlimiz bu çünkü. Bizi var edene dayalı yaşayacağız.

İnsan, dıştan içe doğru üç yapıdan oluşmuş bir varlıktır. Beden, Gezen ve Nefes Alıp Veren. Kendinize bakın, bu üç yapıyı da görürsünüz. Şu anda biri oturuyor, biri geziyor, biri de nefes alıp veriyor. İnsan bu beden değil, bu bedenin içindeki “Ben” diyen varlıktır. Göz değil gözden gören, ağız değil ağızdan konuşan, kulak değil kulaktan duyandır. Yiyen değil yediren, içen değil içiren, uyuyan değil uyutan varlığın adı İnsan’dır.

"İnsan, kendisinde bilinmeyen yönlerini verimli hale getirendir."

Öz'lü Sözler 3

2022

Bu eser, Sn. Erol Erbaş’ın yaşantısından alıntılanmış Öz’lü Sözler serisinin üçüncüsüdür.

Onun yaşantısından sorulan sorulara alınan cevaplardan seçilmiş, insanı anlatan; ahlâktan aileye, inançtan ekonomiye, liderlikten meslek başarısına, sevgiden siyasete kadar pek çok konuda yaşantısından sunduğu doğman sözleri bulunmaktadır. Bu eser; yepyeni bir yaşantı eşliğinde, insanoğlunun çok yönlü ihtiyaçlarına dair ipuçları verir. Gezen’le (Hayal) Nefes Alıp Veren’in (Yaşatan) gövdemizde birleşip ortaya sunulmasından insan yaşantısı ortaya çıkar. İnsan yaşantısı dünyada ilktir. Bu da baktığını gören, işittiğini duyan olur. Kendisine güvenir, kendisine inanır, kendisini yaşar.

Yaşantımızdan Alıntılar

Kendimizden
Yaşantılar

2021

Aile birliği ve çocuk eğitimi için öncelikle işe kendimizden başlayacağız!

İnsanın iki türlü ailesi vardır. Birisi neslin devamı için olan; eş ve çocuklardan oluşan ailemizdir. Diğeri de kendi yapımızdaki ailemizdir. Esas aile; işte bu kendi yapımızdaki yani kendi iç yapımız ve gövdemizden oluşan ailedir. Kendi konuştuğumuzu kendimiz duymuyorsak, başkalarına söylediklerimizi kendimiz yapmıyorsak, elimiz bir işle meşgulken kafamız başka bir yerdeyse aile birliğimiz yok demektir. Alıp verdiğimiz nefesin sesini duymuyor, kalbimizin sesini duymuyorsak aile birliğimiz yok demektir. Biz öncelikle bu esas ailemizi tanımalı ve onu bir düzene sokmalıyız. Eğer bu aileyi düzene sokamazsak dıştaki eş ve çocuklardan oluşan ailemizi düzene sokma imkânımız olmaz. “Aile; aynı hedef, aynı gaye, aynı amaca, özkültürüne hizmet eden birliktir.” -Erol Erbaş

Durumumuz nasıl?

Kendimizden

2018

“Her şey insan için” diyoruz, fakat ifadenin anlamını
bilmiyoruz… Peki insan makamının arzuları neler?

İnsan ya özüne dayanır, ya da servet, şehvet, şöhret, nüfuz, mevkiden birine dayanır. Bunlardan birine özenir. Bunlardan birine özenen de özüne dönemez. Bugün dünyadaki tüm sıkıntıların kaynağı, insanın büyüklüğünün, yüceliğinin unutulmasıdır. İnsan hiçbir şey ile tatmin olamaz hale gelmiş, herkes bunalım içinde. Dünyaya bakın, ne demek istediğimizi görürsünüz. Biz ise insanın acizlikten, zavallılıktan kurtulmasını istiyoruz. Hepimize güven, saygı, sevgi ve dostluk lazım mı, değil mi? Peki bunları nereden bulacağız? Kime güvenecek, nereye dayanacağız? Bir dayanağımız, güç alacağımız bir yer yok. İşte bize gereken gücü bulmak için kendimizle tanışacağız ve  gövdemizde henüz keşfetmediğimiz yere dayanıp güç bulacağız! 
“İnsan; anının sahipliğini yaşayandır.” -Erol Erbaş

"Bilmek; yaşayıp sunmaktır."

Öz'lü Sözler 2

2015

Bu eser, Sn. Erol Erbaş’ın seminerlerindeki söylemlerinden alıntılanan Öz’lü Sözler serisinin ikincisidir.

İnsanın aklının kendi öz varlığına bağlanması kavramı ve bunun uygulaması dünyada ilk defa Sn. Erol Erbaş’ın eğitimleri ile insanlığın hizmetine sunulmuştur. Öz’den gelen doğman konuşmalar, Yaşatıcı gücün bütünsel aklının dışa sunumu olduğundan, yedi milyar insanın tamamının sorunlarına çözüm getirecek, dinleyenlerin iç dünyalarına tatmin ve ferahlık verecek niteliktedir. Öz’lü Sözler 2’de; aile, ekonomi, verimlilik, dikkat, araştırma geliştirme, inanç, din, insan yapısı gibi pek çok konu üzerine söylenmiş yüzlerce özlü söz bulunmaktadır. Yepyeni bir fikir eşliğinde, insanoğlunun çok yönlü ihtiyaçlarına dair ipuçları veren bu eseri okurken vicdanınızın sesine yakınlaşıp, iç dünyanızdan güçlü bir onay vereceğinize yürekten inanıyoruz.

Adımız mesleğimizle anılmalı...

İnsanda Meslek
ve Ekonomi

2014
Önceliğin insandan maddeye kayması ve hedefleri maddi maksatların oluşturması, insanın öz yaratılışına aykırı olduğu için içinden çıkılmaz bir sorunlar yumağına dolanmış bulunuyoruz…

Mesleğini niçin yapıyorsun?
Karın doyurmak için mi? Geçim için mi? Para kazanmak için mi? Eğer mesleğin bunlar içinse senin hiç huzurun olmaz. Biri geçim derdindeyse, para derdindeyse, vazifemi yapıyorum diye çalışarak vakit öldürme derdindeyse orada insanlık olmaz. Çünkü bu düşüncelerde şahsiyeti ispat etme zarureti yoktur. Peki ekonomi nedir, neye yarar?
Şu an dünyada ekonomi yok, sömürü var. Bugünkü ekonomi “zeka-sermaye” ve “emek-sermaye” üzerine kurulu. Fakat ikisi de sömürücülerin oyunu… Oyuna gelmemek için asıl ihtiyacımız ise mesleğimizi severek yapmak ve insana göre ekonomiyi keşfederek yaşantımızı düzene koymak!
“İnsan yapısına ait her buluş meslektir.” -Erol Erbaş

"Gövde, Gezen, Nefes Alıp Veren"

Kendimiz

2013

Kendi kendimizi kabul ettirebilmek için yaşıyoruz. Peki “Kendimiz” dediğimiz yer neresi?

Toplumda şahsımızla, ailemizle, sosyal grubumuzla bir var olma mücadelesi içerisindeyiz hepimiz. Kendi kendimizi kabul ettirebilmek için yaşıyoruz ve bütün hareketlerimizin, konuşmalarımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin tabanına baktığımızda, sürekli bizi zorlayan bu isteğimizi buluruz. İsteriz ki herkes bizi beğensin, bizi sevsin, bize saygı duysun, bizi takdir etsin, bizi anlasın. Kısacası, kabul edilmektir bu hayattaki amacımız. Hem de saygıyla kabul edilmek. Peki biz kendi kendimizi ne kadar kabul ediyoruz ki başkalarından bizleri kabul etmelerini bekliyoruz? İşte insanın bu temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için ilk önce yapması gereken, istek ve arzularının kaynağına inip kendisiyle tanışmak! Çünkü, “Güç; Nefes Alıp Veren’e dayanmaktır.” -Erol Erbaş

"Elbise, Beden, Beş Duyu, Zihin, Kalp Temizliği"

İnsanda Temizlik-Birleşmek-Yapmak

2012
Dikkati gönüle indirdiğimiz zaman yaşatan kısmına, can kısmına uymuş oluyoruz…

Bizim insan olmamız için beş tane temizliğimiz şart. Elbise temizliğin, beden temizliğin, beş duyu temizliğin, zihin temizliğin olacak, bir de kalp temizliği olacak. Ondan sonra direk özüne inersin, neşeden oynarsın, her tarafın kaynar. Çünkü kendinde olmadığında işitirsin duymazsın, bakarsın görmezsin. Gövde ise bu yapının diğer iki yapısı olan Gezen ve Nefes Alıp Veren’e ev sahipliği yapan sadece bir araçtır. İnsan yapısında asıl olan bu üç yapının bir arada olması, yani Gezen ve Nefes Alıp Veren’in evimiz dediğimiz gövdede birleşip insan ahlakını yaşamasıdır. İşte her işimizde, her sahamızda olması gerektiği gibi bu kitabı okurken de Gezeni, Nefes Alıp Veren ve Yaşatanla birlikte bu gövdede bir arada tutarsak, okuduğumuz bu kitaptan çok daha fazla verim alırız.

NAMAZ <-> ZAMAN

Namaz; anda zamana sahip olmak demektir.

Namaz <-> Zaman

Namaz; anda zamana sahip olmak demektir.

Kendimde; yaşantım dinimdir, üretimim mezhebimdir.

"İncelmek; an yaşamaktır."

Öz'lü Sözler

2011

Doğman konuşmalardan ortaya çıkan “Öz’lü Sözler”

An yaşamak ve doğman konuşma kavramları bugünkü bilinen tüm anlayışların dışında,
insanın manevi dünyasında çağ açacak yepyeni bir buluştur. Bugüne kadarki konuşmalar, çocukluktan itibaren öğretilen bilgilerin, edinilen tecrübelerin, dış dünyadan etkilenmelerimizin, akıl aracılığı ile dışa sunulmasıdır. Doğman konuşma ise insanın öz varlığına bağlanmış olan aklın, yorumlara, zanlara, önyargılara karışmadan, direkt vicdandan gelen konuşmalarıdır.
Öz’lü Sözler’de, Sn. Erol Erbaş’ın seminerlerindeki doğman söylemlerinden alınan notlardan seçilmiş, insanı anlatan, adaletten aileye, inançtan ekonomiye, liderlikten meslek başarısına, sevgiden siyasete kadar pek çok konuda sözleri bulunmaktadır.