Erol Erbaş | İnsan

Hakkında

İNSAN | Erol Erbaş

Gövde nefes alıp verdiğini dahi bilemez. İnsanın doğal nefes alışverişi; “Hu” diye alır, “Hay” diye verir. Hu diye alıp hay diye verdiğini duyduğu zaman, Nefes Alıp Veren’den türeyen Gezen (Hayal kuran) evine gelir. Gezenin eve gelip nefes alıp verenle birleştiği an, büyük güce sahiplik yaptığının adı “İnsandır”.

İNSAN KİMLİĞİ

Oluşumla insanım.
Kâinatın ve evrenin sahibiyim.
Üretip, yenilemem bana ait.
Sahipliğim ve başarım bana ait.
Kudretim bütün kâinatın ve
mahlukatın üzerindedir.

Sözler yaşantıya göre yenilenir ve anlam kazanır.

0

Yayın